Halaman

Sinopsis

Tujuan saya membina blog ialah ingin menyampaikan ilmu pengetahuan bahasa melayu kepada murid serta mengkongsikan ilmu dengan rakan -rakan .Murid dapat belajar Bahasa Melaysia melalui blogger tanpa sebarang bayaran .Sementara itu, ingin mempertingkatakan kepintasan murid dalam melayarai internet.

Ahad, 29 Mei 2011

Kata hubung ( dan /atau)

Kata hubung ( dan / atau )
Kata hubung ialah kata yang berperanan atau berfungsi untuk menggabungkan kata dengan kata, ayat dengan ayat atau frasa dengan frasa. Dalam bahasa Melayu baku, kata hubung dapat dibahagikan kepada tiga bahagian utama, iaitu kata hubung gabungan, kata hubung pancangan dan kata hubung berpasangan.kata hubung gabungan
Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa dan klausa dengan klausa.
contoh:
atau, bahkan,dan ,lalu, manakala, kecuali, sambil ,serta.
click here

Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Kata nama


Kata Nama Am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan, dan sesutu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat , benda, dan sebagainya. Dengan kata lain perkataan Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.


Kata Nama Khas
1. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Benda-benda yang bernyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan, dan sebagainya.


Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

1.Benda
  Kata nama am: sekolah
  Kata nama khas :
  Sekolah Kebangsaan Sena
2. Manusia
Kata nama am: budak perempuan
Kata nama khas: Wong Ai Fei  
3.Binatang                                                                                                                                                                       
Kata nama am: kucing
Kata nama khas: Si Putih4.Buah-buahan
Kata nama am: mangga
Kata nama khas: Harum Manis
5.Tempat
 
 Kata nama am: pantai
Kata nama khas: Pantai Cenang

Khamis, 21 April 2011

sambungan (suku kata KKVK)

Suku kata KKVK

Suku kata KKVK dibentuk oleh 3 konsonan dan 1 vokal.
contoh perkataan ialah:draf, gred. brek

Suku kata VKV

Latihan

Tulis perkataan berdasarkan gambar.Suku Kata KVKV


Latihan membaca suku kata kv+kv

baca        beli        beri         beca        bahu        buku
cara         curi        cili          cari          cuci         cucu    
dada        dera      desa        dini          daki         duri
gigi          gula       guna       gala         guli          gusi 
hala         hari       haba       hati          hiba         hero
jala          jeri         jari          jika          judi         joki
kaki         keju       kera       kuku         kita         kota
laci           lidi         lupa        lima          loya        lela
mata       meja      menu      misi          moga      muda
naga        nasi       nota        nama        nadi        nuri
pada       pipi         paku       pagi           padi       peri
rasa        reka        rela         ribu           roti         rusa
saya        segi         soda        sila           sore         sudi
tapi         tepi         tali           tuju           titi           teko

Jumaat, 8 April 2011

Pengajaran Suku Kata( KV, KKVK, V+KV, KV+KV)

Pengenalan Suku Kata

Suku kata ialah bahagian perkataan yang berasaskan kehadiran vokal. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan konsonan.
Dalam bahasa Melayu terdapat sebelas pola suku kata.

  • Suku kata yang berakhir dengan vokal dipanggil suku kata terbuka.
    Suku kata lain ialah suku kata tertutup kerana diakhiri dengan konsonan.

    Beberapa jenis suku kata:
 1.Kata tunggal satu suku kata
2.Kata tunggal dua suku kata
3. Kata tunggal tiga suku kata
4. Kata tunggal empat suku kata
5. Kata-kata tunggal yang lebih daripada empat suku kata ialah:
universiti = V + KV + KVK +KV+KV ( lima suku kata)

 Kad suku kata kv
Di bawah ialah ABM suku kata KV.


Video suku kata KV